Uitvaart Don Berghuijs 1948 - 2011

Door: Remcotjuhhh

Gepubliceerd: 31 januari 2011
Duur: 9:00

Algemeen-directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Don Berghuijs is dinsdag 18 januari overleden na een kort ziekbed. Hij is 62 jaar geworden. Voor de directie en organisatie is zijn overlijden een grote schok en een intens verlies. De gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

Don Berghuijs was de grondlegger van de eerste veiligheidsregio die in Nederland gerealiseerd is met een volledig geregionaliseerde brandweer. Bij de organisatie werken ruim 2200 mensen. Naast Algemeen Directeur was Berghuijs voorzitter van de Veiligheidsdirectie en de directieraad en secretaris van het Algemeen Bestuur van de VRR. Het steeds verder ontwikkelen van de VRR deed hij op zeer eigen en persoonlijke wijze met een duidelijke visie en een gemeenschappelijk doel voor ogen: het veiliger maken van de regio Rotterdam-Rijnmond met oog voor zowel zijn eigen mensen als de inwoners van het gebied. Hij startte zijn loopbaan bij de Krijgsmacht, waarna hij werkzaam was bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1993 werd Berghuijs aangesteld als commandant brandweer Rotterdam en regionaal commandant in Rotterdam-Rijnmond. Met de start van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond in 1994 legde Berghuijs feitelijk de basis voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zoals we deze nu kennen. Berghuijs was er op gericht om hulpdiensten beter en doelmatiger te laten samenwerken zodat grootschalig optreden, verlenen van bijstand en opschalen bij crises ...

Link naar deze video:
Embed code: