Zoomstede

Door: Uitvaart.tv

Gepubliceerd: 18 november 2009
Duur: 4:44

Reportage bij crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom.

Crematorium Zoomstede - voorheen Crematorium Bergen op Zoom - is opgericht op initiatief van het bestuur van de RK Begraafplaats en de Protestantse Begraafplaats met medewerking van de gemeente Bergen op Zoom (1988). In 1989 werd aan de Mastendreef in Bergen op Zoom de eerste steen gelegd, waarna in 1990 door de toenmalige burgemeester van Bergen op Zoom - de heer Zevenbergen - het crematorium officieel werd geopend.

Een onverwacht explosieve groei van het aantal crematies vroeg al snel om uitbreiding van het crematorium en haar faciliteiten. In 1992 werd een extra koffiekamer gebouwd, in 1995 volgde er een derde crematie-oven en werd er een corridor rondom de aula gerealiseerd. Maar eind jaren negentig bleken ook deze uitbreidingen niet voldoende. In 2000 werd er dan ook voor gekozen om een rigoureuze vernieuwbouw door te voeren om aan de vraag van nabestaanden tegemoet te kunnen blijven komen. In maart 2003 werd het vernieuwbouwproject afgerond met als resultaat een uitbreiding van 1.000 m2.

Nadat Stichting Crematorium Bergen op Zoom door de gemeente Roosendaal het beheer kreeg toebedeeld voor Begraafplaats Zegestede te Roosendaal en vervolgens werd geselecteerd als partij om op dit terrein een nieuw crematorium te bouwen (Crematorium Zegestede: gerealiseerd in 2008), werd besloten om zowel de naam van de Stichting alsook het crematorium in Bergen op Zoom te wijzigen.

Link naar deze video:
Embed code: